Cặp Tỳ hưu bột đá màu xanh trừ tà Y037

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 9cm x 15cm + Khối lượng: 2.4kg/cặp

Tỳ hưu bột đá mạ đồng trên hồ lô F017

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ đồng (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 13cm x 35cm + Khối lượng:

Hai tỳ hưu bột đá màu xanh Y033

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 17cm x 50cm + Khối lượng: 4kg

Tỳ hưu bột đá mạ vàng non trừ tà Y024

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 47cm x 22cm x 45cm + Khối

Tỳ hưu bột đá mạ vàng non bích tà F043

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 20cm x 33cm + Khối

Tỳ Hưu Bạch Ngọc vượng tài BN05

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bạch Ngọc + Kích thước (dài x rộng x cao):17cmx5cmx12cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa:chiêu tài lộc, baỏ trợ sức khỏe, thể

Tỳ Hưu đeo tay ngọc Phỉ Thúy S588

+ Chất liệu và hoàn thiện: ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 4.5cm x 1.5cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: chiêu tài lộc,


Tỳ Hưu Rẻ Đẹp – Tỳ Hưu – Tỳ Hưu Giá Rẻ Đẹp – Trang Sức Tỳ Hưu Đẹp Giá Rẻ